Keurmerk Veilig Ondernemen

 

De Ondernemersvereniging maakt zich sterk voor de veiligheid in Zuidpolder, zowel voor werknemers en winkeliers als bezoekers. Dit gebeurt vanuit het traject Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), waar Zuidpolder in 2007 aan begon, als eerste winkelcentrum van de gemeente en als tweede van Zeeland. KVO houdt in dat er nauw samengewerkt wordt tussen winkelcentrum, gemeente, politie en brandweer om de (brand)veiligheid te garanderen.

Het KVO-traject werpt vruchten af. In het verleden is hinder afkomstig van een groep luidruchtige hangjongeren met succes weggenomen. Daarnaast zijn overal beveiligingcamera’s opgehangen. Intussen voldoet Zuidpolder al aan verschillende eisen die vanuit KVO gesteld worden en zijn er zodoende twee sterren van het keurmerk behaald.